Overslaan naar content

privacybeleidAlgemeen

Dit privacybeleid schetst hoe BOOSTR Agency persoonlijke gegevens van werkzoekenden verzamelt en verwerkt met behulp van de online wervingsdienst van BOOSTR Agency. Het beleid kan indien nodig worden bijgewerkt, ook als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving.Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid is BOOSTR Agency, samen met hun bedrijfsnaam en contactgegevens. Werkzoekenden met privacygerelateerde vragen kunnen rechtstreeks contact opnemen met BOOSTR Agency.

Doeleinden en wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

BOOSTR Agency verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor specifieke, vooraf gedefinieerde doeleinden met betrekking tot rekrutering met behulp van de BOOSTR Agency-service. Het hoofddoel is het beheren van wervingsprojecten, waaronder het accepteren van sollicitaties en het evalueren en selecteren van kandidaten. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is ofwel (1) gedane voorbereidingen voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst en/of het uitvoeren van de overeenkomst, ofwel (2) toestemming van het individu.Verzamelde persoonsgegevens en bronnen

BOOSTR Agency verkrijgt persoonsgegevens voornamelijk rechtstreeks van de werkzoekende met diens toestemming. Er mogen ook andere bronnen worden gebruikt. Verwerkte persoonsgegevens kunnen de naam van de werkzoekende, contactgegevens, e-mail, telefoon en andere informatie bevatten die wordt verstrekt via online formulieren, cv's en antwoorden op meerkeuzevragen en open vragen.Toegang tot persoonsgegevens

De medewerkers van BOOSTR Agency verwerken persoonsgegevens van werkzoekenden om wervingsgerelateerde taken uit te voeren. Externe dienstverleners kunnen ook persoonsgegevens verwerken in een contractuele relatie met BOOSTR Agency. Persoonsgegevens kunnen aan derden worden doorgegeven wanneer dit wettelijk of door een autoriteit wordt vereist, of in het geval van een fusie of overname.Internationale gegevensoverdrachten

BOOSTR Agency draagt doorgaans geen persoonsgegevens over buiten de Europese Unie (EU). Aangezien sommige van hun onderaannemers en dienstverleners echter mogelijk buiten de EU zijn gevestigd, is internationale gegevensoverdracht mogelijk. In dergelijke gevallen zorgt BOOSTR Agency ervoor dat persoonsgegevens legaal worden overgedragen met voldoende waarborgen.Bewaartermijn en bijwerken persoonsgegevens

BOOSTR Agency bewaart persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is, en op basis van wettelijke verplichtingen of de periode voor het indienen van juridische claims. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden bijgewerkt als dat nodig is. Als toestemming de enige basis was voor het verwerken van gegevens, moet BOOSTR Agency deze verwijderen bij intrekking van de toestemming. Gegevens kunnen ook op verzoek worden verwijderd als er geen andere wettelijke gronden voor bewaring zijn.Dataveiligheid

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers volgens de industriestandaarden en praktijken. Persoonsgegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en worden niet openbaar gemaakt zonder wettelijke gronden.Verplichte verstrekking van persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens in verband met een openstaande functie is niet verplicht, maar het niet verstrekken van de nodige informatie kan ervoor zorgen dat BOOSTR Agency een sollicitatie niet kan verwerken. Bij het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk.

Rechten van werkzoekenden

Werkzoekenden hebben het recht om toestemming in te trekken, toegang tot persoonsgegevens te vragen, fouten te corrigeren, direct marketing te verbieden, bezwaar te maken tegen verwerking, verwerking te beperken en gegevensoverdraagbaarheid te vragen. Werkzoekenden kunnen deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met BOOSTR Agency en hun identiteit te verifiëren. Ook kunnen zij een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit als zij menen dat de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.